Tomas Brogärd

St. Kalholmen

Bryggan

Kiosken på ön

Vandrahemet

Vandrarhemet

Kor på grannön

Kanalen mellan stora ocjh lilla kalholmen