Tomas Brogärd

Grönskär

Sedan 1500-talet var Grönskär ett kronohamnsfiske. På 1600-talet fanns här en kummel av trä som 1770 ersattes av en 11 meter (18 alnar) hög träkolsfyr av sten ritad av Carl Fredrik Adelcrantz. Det insågs snart att fyrtornet var för lågt och 1784 byggdes tornet på till 23 meters höjd. 1844 byttes fyrfatet med träkol ut mot en rovoljelampa med linser. 1910 installerades en modern, ljusstark gaslampa med klippljusapparat. Fyren avvecklades 1961 och ersattes av Revengegrundets fyr. 1964 överläts marken till Skärgårdsstiftelsen och 1984 även själva fyren. 1995 genomfördes en renovering där all puts avlägsnades och fyrtornet återställdes i ursprungligt skick. 26 september 2000 tändes fyren på nytt efter att ha återinvigts av landshövding Ulf Adelsohn. Fyren kallas även för Östersjöns drottning.

En liten bit norr om Grönskär fanns alla dessa gråsälar